Samsung Galaxy S9 จะเป็นรุ่นสุดท้ายของ Galaxy S Series รุ่นต่อไปอาจเรียก Galaxy X


สมาร์ทโฟนในตระกูล Galaxy S ของ Samsung มีอายุครบ 8 ปีแล้ว นับตั้งแต่เปิดตัวรุ่นแรกในปี 2010 และในปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ ก็กำลังจะออก Galaxy S9 Series (ในปี 2016 ได้ข้าม S6 มาใช้ S7) ซึ่งมีข่าวว่า อาจจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วของสมาร์ทโฟนในตระกูลนี้

แทนที่จะใช้ชื่อ Galaxy S10 กับสมาร์ทโฟนระดับไฮเอนด์ในต้นปี 2019 มีข่าวลือว่า Samsung จะใช้ชื่อ Galaxy X series เพื่อลดความซับซ้อนของการเรียกชื่อรุ่นเมื่อก้าวเข้าสู่ตัวเลข 2 หลัก อีกทั้งยังต้องการแข่งขันกับ iPhone X ของ Apple ด้วย

แหล่งที่มา