สำนักเลขาธิการนายกฯ ผ่านงบกว่า 2.6 ล้านบาท จัดซื้อ iPhone 12 รวม 111 เครื่อง

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อนุมัติงบประมาณกว่า 2.6 ล้านบาท สำหรับจัดซื้อ iPhone 12 รวม 111 เครื่อง ให้กับผู้บริหารประจำทำเนียบรัฐบาล โดยยืนยันว่างบประมาณดังกล่าวต่ำกว่าราคากลาง และเป็นการจัดซื้อเพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพ หลังจากจัดซื้อเมื่อปี 2560


น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ ชี้แจงว่าการจัดซื้อ iPhone 12 ในครั้งนี้ มีจำนาน 111 เครื่อง แบ่งเป็นรุ่นความจุ 128GB จำนวน 23 เครื่อง สำหรับผู้บริหารระดับสูง อธิบดี และ ซี10 โดยมีการจัดซื้อรุ่นความจุ 64GB จำนวน 88 เครื่อง สำหรับผู้อำนวยการ พร้อมระบุว่าต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อมาทดแทนของเก่าที่กำลังจะครบรอบการใช้งานตามสัญญาจ้างเดิม และขอยืนยันว่าราคาที่ได้มาต่ำกว่าราคากลาง ที่จะอยู่ราวๆ 2.8 ล้านบาท


แหล่งที่มา