ไม่ต้องกลัวซิมดับ! Dtac ชนะการประมูลคลื่น 900 MHz คว้าใบอนุญาตไปครอง 15 ปี


สำนักงาน กสทช. จัดการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 โดย พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. เป็นประธานเปิดการประมูลพร้อมด้วย กสทช. เลขาธิการ กสทช. และคณะผู้บริหารของ สำนักงาน กสทช.

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) ได้เข้าร่วมการประมูลคลื่น 900 MHz (890-895/ 935-940 MHz) และได้คลื่นความถี่ 1 ชุดคลื่นความถี่ ขนาด 2x5 MHz อายุใบอนุญาต 15 ปีไปครอง ในราคา 38,064,000,000 บาท เมื่อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อีก 2,664,480,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,728,480,000 บาท


มติที่ประชุม กสทช. ได้ประกาศให้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) เป็นผู้ชนะการประมูลคลื่น 900 MHz (890-895/ 935-940 MHz) ซึ่งต้องชำระเงินค่าประมูลคลื่นงวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 4,020,000,000 บาท เมื่อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อีก 281,400,000 บาท รวมเป็นเงินที่ต้องชำระในงวดที่ 1 ทั้งสิ้น 4,301,400,000 บาท ภายในเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ประชุม กสทช. มีมติรับรองผลการประมูล และต้องดำเนินการก่อนการได้รับอนุญาต ณ สำนักงาน กสทช.

ผลจากการชนะประมูลคลื่น 900 MHz ทำให้ปัจจุบัน Dtac มีคลื่นความถี่ 900 MHz, 1800 MHz และ 2100 MHz พร้อมคลื่น 2300 MHz แบบโรมมิ่งกับ TOT และ Dtac จะนำคลื่น 900 MHz มาใช้แทนคลื่น 850 MHz ที่กำลังจะหมดอายุสัมปทานในปีนี้ นอกจากนี้ ผลจากการชนะประมูล ยังทำให้ผู้ใช้บริการคลื่น 850 MHz ของ Dtac สามารถใช้งานได้นานต่อเนื่องไปอีก 2 ปี ดังนั้น จึงไม่ต้องกังวลเรื่องซิมดับอีกต่อไป

แหล่งที่มา