Google เผยรายชื่อสมาร์ทโฟน ที่ถูกค้นหามากที่สุดในรอบปี 2560


เป็นประจำทุกปีที่ Google จะสรุปคำค้นหาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากผู้คนทั่วโลก โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ถึงแม้จะไม่มีการจัดหมวดหมู่สมาร์ทโฟนโดยเฉพาะ แต่ในหมวดหมู่เทคโนโลยีระดับผู้บริโภค ก็พบว่ามีชื่อสมาร์ทโฟนถูกค้นหามากถึง 8 จาก 10 อันดับ โดยมีเกมคอนโซลแทรกเข้ามาอยู่ในอันดับที่ 3 กับ 5 ส่วนสมาร์ทโฟนรุ่นใดจะได้รับความสนใจมากที่สุดในปี 2017 ติดตามได้จากตารางด้านล่างที่น่าสนใจก็คือ Nokia 3310 เป็นโทรศัพท์มือถือธรรมดาที่แทรกเข้ามาอยู่ในอันดับที่ 6 เนื่องจากมีการปัดฝุ่นนำมาวางจำหน่ายอีกครั้งเมื่อกลางปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ iPhone 8 กับ iPhone X ยังติดอยู่ในอันดับ 2 และ 3 ที่ผู้ค้นทั่วโลกให้ความสนใจมากที่สุดด้วย ตามตารางด้านล่างแหล่งที่มา