เผยโฉม Smart Speaker รองรับภาษาไทย ขับเคลื่อนโดย AI จาก Amazon


บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดตัว Smart Speaker ฉบับภาษาไทย ซึ่งเป็นลำโพงมาตรฐานเดียวกับ Echo ของ Amazon เนื่องจากใช้เทคโนโลยี Artificial Intelligence จาก Amazon Web Services แต่จะเข้าถึงคนไทยได้ง่ายกว่า เพราะตอบสนองเสียงด้วยภาษาไทย

Smart Speaker จะเป็นศูนย์กลางควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้านที่เป็นระบบ Smart Home ไม่ว่าจะเป็นการเปิด-ปิดไฟ, เครื่องปรับอากาศ, ม่านไฟฟ้า หรือเปิด-ปิดเปลี่ยนช่องโทรทัศน์ รวมถึงใช้สอบถามข้อมูลที่สำคัญอย่าง พยากรณ์อากาศ, สภาพการจราจร หรือ สรุปข่าวรายวัน

คาดว่า Smart Speaker จากแสนสิริ จะพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 โดยจะเริ่มต้นมอบให้กับลูกค้าในคอนโดมีเนียมหรือห้องชุดก่อน เนื่องจาก Smart Speaker ต้องอาศัยการเชื่อมต่อ Wi-Fi ตลอดเวลา

ใครอยากใช้ Smart Speaker รองรับภาษาไทย แนะนำให้เตรียมตัวจับจองคอนโดมีเนียมหรือห้องชุดจากแสนสิริ ที่มีราคา 3 ล้านบาทขึ้นไป เพราะแสนสิริ ไม่มีแผนผลิต Smart Speaker เพื่อวางจำหน่ายแยกต่างหาก

แหล่งที่มา